deň môže byt lepší

  • Medzinárodné hovory

    Služba Medzinárodné hovory umožňuje uskutočniť hovor z mobilného telefónu do zahraničia - do pevných aj mobilných sietí zahraničných operátorov.

    Medzinárodné hovory